Πολιτικη απορρητου N1 casino

 1. Σκοπός

1.1 Όλοι εμείς στην Kaizen είμαστε υπερήφανοι που σου προσφέρουμε τις πιο συναρπαστικές υπηρεσίες ψυχαγωγίας που διατίθενται σήμερα στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Στα πλαίσια προσφοράς των υπηρεσιών μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σε αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σου και για να σου παρέχουμε την καλύτερη δυνατή παικτική εμπειρία. Μέσω αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Πολιτική Απορρήτου) θέλουμε να σου εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσένα. Έχουμε υιοθετήσει πρόσθετες πολιτικές και διαδικασίες που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και στη Σελίδα Ασφαλείας μας. Αυτή η Πολιτική ισχύει απαρέγκλιτα, είτε έχεις πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω του προσωπικού σου υπολογιστή, κινητής συσκευής ή οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας ή συσκευής. Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η N1 casino με έδρα τη Μάλτα, The Atrium West Street, Msida MSD και αριθμό μητρώου 43209.

 1. Κατηγορίες και χρήσεις των δεδομένων που συλλέγουμε

 • Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σου
 • Προσωπικά Δεδομένα
 • Πιθανές συνέπειες από αποτυχία παροχής προσωπικών δεδομένων
 • Νομική Βάση Επεξεργασίας

Η εγγραφή σου

Προσωπικά αναγνωριστικά, στοιχεία επικοινωνίας, φορολογικά αναγνωριστικά, αναγνωριστικά κοινωνικής ασφάλισης, οικονομικές πληροφορίες, πληροφορίες σύνδεσης, πληροφορίες τοποθεσίας

Αποτυχία Εγγραφής

Εκτέλεση Σύμβασης

Επαλήθευση ταυτότητας και στοιχείων επικοινωνίας

Προσωπικά αναγνωριστικά, δραστηριότητα τυχερών παιχνιδιών, οικονομικές πληροφορίες, πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σύνδεσης, πληροφορίες εντοπισμού θέσης

Αναστολή λειτουργίας / κλείσιμο λογαριασμού, Μη διαθεσιμότητα σύνδεσης, μη διαθέσιμο αίτημα ανάληψης

Νομική Υποχρέωση

Διαχείριση Συναλλαγών

Προσωπικά Αναγνωριστικά, Οικονομικές Πληροφορίες

Αναστολή λειτουργίας / κλείσιμο λογαριασμού, «Πάγωμα» ή / και ακύρωση αιτήματος ανάληψης

Νομική Υποχρέωση

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση συμπεριφοράς στα τυχερά παιχνίδια για την πρόληψη εγκλήματος

Προσωπικά αναγνωριστικά, στοιχεία επικοινωνίας, δραστηριότητα τυχερών παιχνιδιών, φορολογικά αναγνωριστικά, αναγνωριστικά κοινωνικής ασφάλισης, οικονομικές πληροφορίες

Αναστολή / κλείσιμο λογαριασμού, Μη διαθεσιμότητα για σύνδεση, Αίτημα ανάληψης μη διαθέσιμο

Νομική Υποχρέωση

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση συμπεριφοράς στα τυχερά παιχνίδια για επικοινωνία σχετικά με τον Υπεύθυνο Στοιχηματισμό

Προσωπικά αναγνωριστικά, δραστηριότητα τυχερών παιχνιδιών, φορολογικά αναγνωριστικά, αναγνωριστικά κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σύνδεσης

Αναστολή λειτουργίας / κλείσιμο λογαριασμού, Μη διαθεσιμότητα για σύνδεσ

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση συμπεριφοράς στα τυχερά παιχνίδια για επιχειρησιακή ανάπτυξη

Προσωπικά αναγνωριστικά, δραστηριότητα τυχερών παιχνιδιών, οικονομικές πληροφορίες, πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σύνδεσης, πληροφορίες εντοπισμού θέσης

Έννομο Συμφέρον (Υπηρεσιακές αναφορές & Επιχειρησιακή Ανάπτυξη)

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση συμπεριφοράς στα τυχερά παιχνίδια για εξατομικευμένες προσφορές, μπόνους και περιβάλλον χρήστη

Προσωπικά αναγνωριστικά, δραστηριότητα τυχερών παιχνιδιών, οικονομικές πληροφορίες, πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σύνδεσης, πληροφορίες εντοπισμού θέσης

Μη δυνατότητα λήψης προσφορών και μπόνους. Μη προσαρμοσμένη εμπειρία παιχνιδιού

Συγκατάθεση

Ενημερωτικές επικοινωνίες, ενημερωτικά δελτία και εκστρατείες

Προσωπικά Αναγνωριστικά, στοιχεία επικοινωνίας

Μη δυνατότητα λήψης ενημερωτικών δελτίων και εκστρατειών μάρκετινγκ

Ερωτήσεις, παράπονα & αντιμετώπιση προβλημάτων

Προσωπικά αναγνωριστικά, στοιχεία επικοινωνίας, δραστηριότητα παιχνιδιού, πληροφορίες σύνδεσης, πληροφορίες εντοπισμού θέσης, οικονομικές πληροφορίες

Έννομο Συμφέρον (Βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και αντιμετώπιση προβλημάτων)

Υποβολή εκθέσεων στις ρυθμιστικές αρχές / αρχές επιβολής του νόμου

Προσωπικά αναγνωριστικά, δραστηριότητα τυχερών παιχνιδιών, οικονομικές πληροφορίες, πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σύνδεσης, πληροφορίες εντοπισμού, φορολογικά αναγνωριστικά

Αναστολή λειτουργίας / κλείσιμο λογαριασμού, Μη διαθεσιμότητα σύνδεσης

Νομική Υποχρέωση

Προωθητικές ενέργειες & Προσφορές

Προσωπικά Αναγνωριστικά, στοιχεία επικοινωνίας

Μη διαθεσιμότητα της σχετικής προσφοράς, προωθητικής ενέργειας κ.λπ.

Συγκατάθεση

Πιστοληπτική ικανότητα και έλεγχοι φερεγγυότητας, σύγκριση πληροφοριών για ακρίβεια και επαλήθευση με τρίτα μέρη

Προσωπικά αναγνωριστικά, δραστηριότητα τυχερών παιχνιδιών, οικονομικές πληροφορίες, πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σύνδεσης, πληροφορίες εντοπισμού θέσης

Πιθανοί περιορισμοί χρήσης ιστοτόπου σε περιπτώσεις ανίχνευσης αθέμιτων πρακτικών

Έννομο Συμφέρον (Διασφάλιση της ακρίβειας και της νομικής φύσης των παρεχόμενων πληροφοριών)

Διασφάλιση Ποιότητας και εκπαίδευση προσωπικού μέσω καταγραφής κλήσεων ή/και παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού

Προσωπικά αναγνωριστικά, Στοιχεία επικοινωνίας, Παικτική δραστηριότητα

Μη διαθεσιμότητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Έννομο Συμφέρον (Βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και διασφάλιση ποιότητας της εξυπηρέτησης πελατών μας)

 1. Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή επινοικιάσουμε τα προσωπικά σου στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος/οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σου στοιχεία σε τρίτους στις παρακάτω περιπτώσεις:

3.1 Σε περίπτωση πώλησης ή αγοράς οποιασδήποτε επιχείρησης, περιουσιακού στοιχείου ή μετοχής, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σου δεδομένα στον υποψήφιο πωλητή ή αγοραστή της επιχείρησης, περιουσιακού στοιχείου ή μετοχής.

3.2 Σε συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση ή/και κατά την εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεών μας ή/και για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας και της ασφάλειάς μας, των πελατών μας ή τρίτων.

3.3 Για να συνεργαστούμε με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την επιβολή νόμων, καθώς και για τη διερεύνηση και δίωξη παράνομων δραστηριοτήτων όπως π.χ. απάτες. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύπτουμε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με εσένα σε φορείς επιβολής του νόμου και σε άλλους αρμόδιους φορείς που, κατά την εκτίμησή μας, είναι απαραίτητη ή σχετίζεται με οποιαδήποτε έρευνα απάτης ή άλλη παράνομη δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, οι αρχές αυτές είναι:

 • Αρχές εποπτείας τυχερών παιχνιδιών στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε
 • Αθλητικά Διοικητικά Όργανα (π. χ. FIFA, IOC, TIU)
 • Οργανισμοί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  (AML) / Οργανισμοί καταπολέμησης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CTF)
 • Φορείς επιβολής του νόμου στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε

Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς (π.χ. τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα) εντός ή εκτός της ΕΕ για λόγους προστασίας από απάτες και μείωσης του πιστωτικού κινδύνου. Αυτές οι οντότητες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σου στοιχεία για να ερευνήσουν και να ενεργήσουν σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση σύμφωνα με τις διαδικασίες τους.

3.4 Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους/ανεξάρτητους από εμάς παρόχους υπηρεσιών, πράκτορες ή ανεξάρτητους εργολάβους που μας βοηθούν να διατηρούμε τον ιστότοπό μας και που μας παρέχουν άλλες διαχειριστικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτές της επεξεργασίας και διεκπεραίωσης των παραγγελιών, της εξυπηρέτησης πελατών, της διατήρησης και της ανάλυσης δεδομένων, της επικοινωνίας με πελάτες για λογαριασμό μας και της συλλογής των πληροφοριών για την υποβολή συμμετοχής σε διαγωνισμούς και άλλες προσφορές, της επιλογής των νικητών και της απόδοσης των βραβείων). Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σου δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με αυτά τα τρίτα μέρη οι οποίες τα υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τους διαβιβάστηκαν. Τα τρίτα μέρη παρέχουν, προς το κοινό, λεπτομέρειες σε σχέση με τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων μέσω των διαδικτυακών τους τόπων ή άλλων πρόσφορων μέσων.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί που περιγράφονται στην παράγραφο 2 της τρέχουσας πολιτικής, τα ακόλουθα τρίτα μέρη, τα οποία βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδέχεται να λάβουν τα δεδομένα σου:

Πάροχοι πληρωμών: «Viva Payments Services SA» πάροχος υπηρεσιών πληρωμών με έδρα στην Ελλάδα www.vivawallet.com, πάροχος υπηρεσιών πληρωμών «Worldpay Limited England» με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο www.worldpay.com, πάροχος υπηρεσιών πληρωμών «Paysafe-Mac Limited» με έδρα στο Γιβραλτάρ www www.paysafecard.com, πάροχος υπηρεσιών πληρωμών «Skrill Limited» με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο www.skrill.com, πάροχος υπηρεσιών πληρωμών «Paysafe Financial Services Ltd» με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο www.neteller.com, «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» με έδρα στην Ελλάδα www.nbg.gr, «Eurobank» με έδρα στην Ελλάδα www.eurobank.gr, «Alpha Bank» με έδρα στην Ελλάδα www.alpha.gr, «Τράπεζα Πειραιώς» με έδρα στην Ελλάδα www.piraeusbank.gr, «Bank of Valletta» με έδρα στην Μάλτα www.bov.com.mt. Η πολιτική απορρήτου του εκάστοτε παρόχου είναι προσβάσιμη από τον αντίστοιχο ιστότοπο του).

Υπηρεσίες πρόληψης και καταστολής δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης

Πάροχοι πλατφόρμας

Πάροχοι υπηρεσιών

3.5 Όταν παίζεις τυχερά παιχνίδια που έχουν αναπτυχθεί από προμηθευτές του καζίνο, π.χ. NetEnt, Playtech κ.λπ. ισχύουν οι σχετικές δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για παράδειγμα, η πολιτική απορρήτου της NetEnt μπορεί να βρεθεί εδώ.

3.6 Δεν θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες όπου δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά δεδομένων, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σου αντιμετωπίζονται με ασφάλεια όπως και εντός της ΕΕ /ΕΟΧ και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, θα ενημερώσουμε την τρέχουσα Πολιτική, προκειμένου να καλύπτει τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων και τις σχετικές διασφαλίσεις για την ιδιωτικότητά σου.

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σου

4.1 Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σου μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παρακάτω λόγους, τα δεδομένα σου θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σου με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών δεδομένων σου (μπορείς να ενημερωθείς σχετικά στην ενότητα 6). Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες μπορεί να διατηρηθούν πέραν αυτού του χρονικού  διαστήματος λόγω πιθανών νομικών υποχρεώσεων, έννομων συμφερόντων κ.λπ. Τέτοιες περιπτώσεις είναι πιθανά θέματα που σχετίζονται με:

 • Ξέπλυμα χρήματος
 • Φορολογία
 • Προστασία Παικτών
 • Αστικό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Οποιαδήποτε άλλα νομικά θέματα
 1. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σου δεδομένων

5.1 Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σου, διατηρείς τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείς να υποβάλλεις και τα ανάλογα αιτήματα μέσω του προσωπικού σου λογαριασμού:

Δικαίωμα πρόσβασης – έχεις το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσένα

Δικαίωμα διόρθωσης – έχεις το δικαίωμα να διορθώσεις ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσένα. Υπάρχει περαιτέρω ανάλυση στην παράγραφο 7 της παρούσας πολιτικής

Δικαίωμα διαγραφής – μπορείς να ζητήσεις να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσένα από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσένα σε κάποιον άλλον οργανισμό

Δικαίωμα εναντίωσης – έχεις το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σε αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης — όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σου, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 της παρούσας Πολιτικής είναι η «Συγκατάθεση», έχεις το δικαίωμα να ανακαλέσεις την συγκατάθεσή σου οποιαδήποτε στιγμή, μέσω της ειδικής διαχειριστικής πύλης για συγκατάθεση, που είναι ενσωματωμένη στον προσωπικό σου λογαριασμό, χωρίς αυτό να αναιρεί την νομιμότητα της επεξεργασίας, που προηγήθηκε της ανάκλησης και βασίστηκε σε προηγούμενη έγκριση συγκατάθεση. Ανάλογα αιτήματα για τον αποκλεισμό λήψης εμπορικής επικοινωνίας, δεν θα γίνονται αποδεκτά έως ότου παρέλθουν το λιγότερο τρεις (3) ημέρες από την παραλαβή τους.

5.2 Θα αξιολογήσουμε το αίτημά σου και θα σου απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η Kaizen απορρίψει το αίτημά σου σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σου επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχεις το δικαίωμα να υποβάλεις καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (μέσω των μέσων που περιγράφονται στην παράγραφο 13 της τρέχουσας πολιτικής).

5.3 Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 1. Επικαιροποίηση των προσωπικών σου πληροφοριών

6.1 Εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις, μπορείς να ελέγξεις, ενημερώσεις ή διαγράψεις ορισμένες προσωπικές πληροφορίες κάνοντας, αν είσαι εγγεγραμμένος χρήστης του ιστότοπου, σύνδεση στον λογαριασμό σου και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που παρέχονται για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας, όπως ημερομηνία γέννησης ή ηλικία, δεν μπορούν να διαγραφούν.

6.2 Μπορείς να προμηθευτείς αντίγραφο των προσωπικών σου στοιχείων μέσω του προσωπικού σου λογαριασμού. Για την προστασία σου, θα χρειαστεί να αποδείξεις την ταυτότητά σου για να λάβεις ανάλογα αντίγραφα. Θα πρέπει να παράσχεις τις κατάλληλες πληροφορίες για την ταυτοποίησή σου και άλλες σχετικές πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν στην εκπλήρωση του αιτήματός σου. Αν θέλεις να κλείσεις τον λογαριασμό σου, μπορείς επίσης να επικοινωνήσεις με την Εξυπηρέτηση Πελατών. Αν θέλεις να κλείσεις τον λογαριασμό σου, αυτό θα μπορούσε να γίνει επίσης μέσω του προσωπικού σου λογαριασμού. Υποχρεούμαστε να συμμορφωνόμαστε με τέτοια αιτήματα, εκτός αν υπάρχει νόμιμος λόγος να μην διαγράψουμε τα δεδομένα σου.

 1. Ασφάλεια

7.1 Η προστασία των δεδομένων σου είναι εξαιρετικά σημαντική για την Kaizen και από αυτή την άποψη προσπαθούμε συνεχώς να παρέχουμε όλα τα δυνατά μέσα διασφάλισης για την φύλαξη των προσωπικών σου δεδομένων, τον περιορισμό της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή / και των πιθανών αλλαγών. Αυτά τα μέσα περιλαμβάνουν μέτρα ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές για την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών μας. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τεχνικές και διαδικαστικές ενέργειες και ενέργειες παρακολούθησης και εντοπισμού, που αποσκοπούν στη διασφάλιση των δεδομένων από κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, μπορείς να επισκεφτείς τη Σελίδα Ασφαλείας μας.

 1. Ανάλυση προφίλ

8.1 Συλλέγουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, συμπεριλαμβανόμενης της συναλλακτικής σου συμπεριφοράς, της παικτικής σου δραστηριότητας, των cookies και των πληροφοριών γεωγραφικής κατανομής, προκειμένου να σου παρέχουμε εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις σου υπηρεσίες. Η κατάρτιση προφίλ μάς επιτρέπει να σου παρουσιάζουμε μια εξατομικευμένη προβολή και εμπειρία στον ιστότοπό μας.

8.2 Η ανάλυση προφίλ μάς επιτρέπει επίσης να ανιχνεύουμε και να αναφέρουμε πιθανές παράνομες συμπεριφορές, παραβιάσεις των όρων και των προϋποθέσεων και συμπεριφορές υπεύθυνου στοιχηματισμού στα τυχερά παιχνίδια καθώς και πρακτικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις σχετικά με την αναφορά τέτοιων περιστατικών στις αρμόδιες αρχές.

Για να συνοψίσουμε τα προαναφερθέντα, η ανάλυση προφίλ θεωρείται απαραίτητη για τους ακόλουθους σκοπούς:

Σκοποί Διαφήμισης: Μπορείς να λαμβάνεις προσαρμοσμένες προσφορές, ενημερωτικά δελτία και διαφημιστικές εκστρατείες καθώς και προσαρμοσμένη / εξατομικευμένη εμπειρία παιχνιδιού

Σκοποί υπευθυνότητας στα τυχερά παιχνίδια: Εάν η συμπεριφορά σου στα τυχερά παιχνίδια θεωρείται «σε κίνδυνο» και θεωρηθεί πως είσαι εξαρτημένος ή δηλώσεις πως είσαι, ο λογαριασμός σου θα απενεργοποιηθεί για την προστασία σου, σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας.

Σκοποί καταπολέμησης απάτης: Εάν διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται οι Όροι και οι Προϋποθέσεις μας (π. χ. έχοντας δύο (ή περισσότερους) ενεργούς λογαριασμούς στον ιστότοπό μας) οι λογαριασμοί σου θα απενεργοποιηθούν και όλες σου οι δραστηριότητες θα ακυρωθούν σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας.

Σκοποί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: Εάν, σύμφωνα με το προφίλ σου, η δραστηριότητά σου θεωρηθεί ύποπτη ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τότε θα αναφέρεται στους φορείς επιβολής του νόμου στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας.

 1. Ψηφιακή διαφήμιση

9.1 Επιπροσθέτως, για να σου παρέχουμε εξατομικευμένες προσφορές, προωθητικές ενέργειες και διαφημιστικό υλικό, συλλέγουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της συναλλακτικής σου συμπεριφοράς, της παικτικής σου δραστηριότητας στα τυχερά παιχνίδια, των cookies και των πληροφοριών γεωγραφικής κατανομής. Η χρήση τέτοιων υπηρεσιών βασίζεται αποκλειστικά στην διακριτική σου ευχέρεια και στη συγκατάθεση που δίνεις κατά την εγγραφή σου. Μπορείς να δώσεις τη συγκατάθεσή σου σε μεταγενέστερο χρόνο ή να ανακαλέσεις μια υπάρχουσα συγκατάθεση για τέτοιου είδους υπηρεσίες, μέσω της αποκλειστικής πύλης διαχείρισης συγκατάθεσης που είναι ενσωματωμένη στον προσωπικό σου λογαριασμό.

 1. Διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP)

10.1 Όταν επισκέπτεσαι τον ιστότοπο, καταχωρoύμε τη διεύθυνση IP της συσκευής σου και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Η διεύθυνση IP είναι μια μοναδική διεύθυνση που χρησιμοποιούν οι συσκευές για να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείς, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης και τη ζώνη ώρας. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες ώστε να μπορούμε να προσαρμόσουμε την εμπειρία σου και να εντοπίσουμε τη συσκευή σου σε περιπτώσεις κακής χρήσης ή παράνομων ενεργειών. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση IP σου για να προσεγγίσουμε την τοποθεσία σου (σε επίπεδο πόλης).

 1. Cookies

11.1 Τι είναι τα cookies

Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποτελείται κυρίως από γράμματα και αριθμούς που μεταφορτώνεται στη συσκευή σου όταν επισκέπτεσαι έναν ιστότοπο. Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες (π.χ. pixel tags, web beacons, clear GIFs και JavaScript) για την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησής σου και τη διαχείριση και ανάλυση των περιόδων σύνδεσης, κάνοντας τον Ιστότοπό μας πιο φιλικό, αποδοτικό και ασφαλή προς τον χρήστη.

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αναφερόμαστε στα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες χρησιμοποιώντας τον όρο “Cookies.”

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην χρήση των προσωπικών σου δεδομένων, όπως και για τη διαχείριση ή/και διαγραφή τους, παρακαλούμε επισκέψου την σελίδα www.ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.html ή www.allaboutcookies.org.

11.2 Τύποι Cookies

Cookies Συνεδρίας / Μόνιμα Τα Cookies συνεδρίας είναι προσωρινού χαρακτήρα και διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της επίσκεψης των χρηστών, ενώ τα μόνιμα Cookies παραμένουν αποθηκευμένα στις συσκευές των χρηστών για μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο μετά το τέλος των συνεδριών, επιτρέποντάς μας να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησης των χρηστών κατά την επόμενή τους επίσκεψη, καθώς και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προωθητικών ενεργειών.

Cookies τρίτων Αυτά τα Cookies τοποθετούνται από τρίτο μέρος στις συσκευές των χρηστών, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες και τα μοτίβα περιήγησης των χρηστών (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους και συγκεκριμένες σελίδες, κλικ σε συνδέσμους και διαφημίσεις). Αυτά τα Cookies ενδέχεται να καθορίσουν αν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες υπηρεσίες τρίτων, να προσδιορίσουν τα ενδιαφέροντα των χρηστών, να επαναπροσδιορίσουν τις διαφημίσεις και να προβάλλουν διαφημίσεις που σχετίζονται με τους χρήστες του ιστότοπου. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά τα Cookies συμμορφώνονται αποκλειστικά με τις Πολιτικές Cookies των τρίτων μερών για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και ο Ιστότοπός μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

Βασικά ή Απαιτούμενα Cookies Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή στους χρήστες οποιωνδήποτε απαιτούμενων λειτουργιών ή υπηρεσιών και η απενεργοποίησή τους ενδέχεται να καθιστά μη διαθέσιμες ορισμένες δυνατότητες και υπηρεσίες.

Cookies Λειτουργικότητας Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν τις επιλογές και τις ρυθμίσεις των χρηστών μας, να διατηρήσουν τις προτιμήσεις των χρηστών μας με την πάροδο του χρόνου και να αναγνωρίσουν τους χρήστες όταν επιστρέφουν στον ιστότοπό μας και να μας βοηθήσουν στην εξατομίκευση του περιεχομένου μας σε αναφορά με τις ανάλογες προτιμήσεις τους (π.χ. όνομα, γλώσσα ή περιφέρεια).

Cookies Απόδοσης/Ανάλυσης Αυτά τα Cookies μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τον Ιστότοπό μας, συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών, τις σελίδες που επισκέφτηκαν και τη διάρκεια των επισκέψεων. Αυτά τα Cookies μας βοηθούν να μετρήσουμε την απόδοση των προωθητικών μας καμπανιών και τη βελτιστοποίησή τους για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών μας.

Cookies Επαναστόχευσης/Προώθησης Αυτά τα Cookies συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε το ανάλογο προωθητικό περιεχόμενο διαφημίσεις.

11.3 Ρυθμίσεις Cookies

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να αποφασίσει εάν θα αποδεχτεί ή όχι τα Cookies. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν το πρόγραμμα περιήγησής τους έτσι ώστε να επιτρέπουν Cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, εξαιρώντας την αποδοχή cookie σε όλες ή ορισμένες περιπτώσεις και να ενεργοποιούν την αυτόματη διαγραφή των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησής τους. Με αυτές τις ρυθμίσεις, ένας χρήστης εξακολουθεί να διατηρεί πλήρη πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, ωστόσο οι εκάστοτε προτιμήσεις του θα χρειάζεται να προσαρμόζονται χειροκίνητα σε κάθε επίσκεψη και ορισμένες λειτουργικότητες ενδέχεται να μην λειτουργούν βέλτιστα.

 1. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

12.1 Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σου δεδομένων. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα σου γνωστοποιηθεί μέσω της τρέχουσας ιστοσελίδας.

 1. Επικοινώνησε μαζί μας

13.1 Εάν ανά πάσα στιγμή πιστεύεις ότι δεν συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική ή με οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων, παρακαλώ επικοινώνησε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo-office@n1 casino.gr. Σε ενημερώνουμε ότι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων είναι ο κ. Παναγιώτης Σκύρλας.

[V1.3 — 09/2021]

Εκτύπωσ